dilluns, 23 de juny de 2008

Els catalans insolidaris? Mentida!

Desigualtats econòmiques i socials amb el tractament de l'Estat Espanyol. Prou demagògia barata. Són ells els que ens roben.

No ens donar l'autodeterminació, però no afronten la nostra desigualtat i ens discriminen a més no poder.

Per això:

VULL: Que el meu I.P.C., ( l'últim del 4,10% ) sigui el de la mitjana|mitja de tot Espanya, és a dir, el 3,80%. Cada any és superior a Catalunya i m'allunya de la resta dels espanyols.

VULL: Que un habitatge a Barcelona, valgui el mateix que una altra en qualsevol punt d'Extremadura. El cost d'una a Barcelona em permetria comprar-ne tres a Extremadura, viure en una i llogar les altres dos i així aconseguiria incrementar els meus ingressos.

VULL: Que l'aigua, que jo pago a 18,00 EUR m3, valgui igual que la d'una urbanització pròxima a València, que costa 0,20 EUR m3.

VULL: Que el bitllet ordinari del Bus de Saragossa amb un cost de 0,75 EUR, sigui el que em costa, que ara pagament 1,15 EUR per desplaçament urbà.

VULL: Que l'Impost de Transmissions Patrimonials del País Basc, que ara està exempt, sigui igual per als meus fills quan heretin (si és que ho aconsegueixen), ja que a Catalunya s'aplica una escala semblant a la del I.R .P.F.

VULL: Que l'ITV, que a Melilla costa 19,00 EUR, sigui la que jo pagui aquí en comptes dels 44,65 EUR que jo desemborso.

VULL: Que de les sis sortides per carretera que té per exemple la ciutat de Madrid, siguin de pagament almenys cinc, com ocorre a Barcelona.

VULL: Que quan els meus fills comencin el curs tinguin els llibres de text gratis com en Extremadura i no gastar-me entre 200 i 300 euros com aquí
i ara.

VULL: Que la xarxa d'autopistes que travessa Andalusia, Extremadura, Múrcia, Castella-la Manxa i Castella i Lleó sigui totalment de pagament i tan cara com la que cobreix Catalunya, i no gratuïta com ara malgrat que la densitat del seu tràfic|trànsit és 1/5 part de les nostres autopistes.

VULL: Implants dentals GRATUÏTS com en Extremadura.

VULL: Per si canvio d'opinió algun dia, canvi de sexe GRATUÏT com en Extremadura.

VULL: Que quan vagi a comprar un ordinador als meus fills, tingui una subvenció igual que a Andalusia, País Basc, Cantàbria, Astúries etc.…

Aquestes són algunes de les desigualtats que ens marquen. Prou demagògia barata, estem farts de no poder decidir per pròpia mà. Volem aconseguir la llibertat per poder tenir capacitat d'autofinançament i de no haver de donar comptes a cap estat furtador dels nostres diners.

Ja en tenim prou!