dimecres, 26 de març de 2008

Discriminació sexual al Corte Inglés

La UGT denuncia que El Corte Inglés discrimina les empleades en qüestions d'imatge

Segons el sindicat, els grans magatzems exigeixen a les seves dependentes que es maquillin i vagin uniformades, mentre que als homes els donen llibertat per escollir el vestuari. El sindicat considera que l'empresa està aplicant una política empresarial clarament discriminatòria.

No és la primera vegada que la UGT denuncia El Corte Inglés per discriminar les seves treballadores respecte als empleats masculins. De fet, coincidint amb aquesta nova demanda, el sindicat ha decidit reactivar la que ja va interposar el 2007 contra els grans magatzems per haver vulnerat el dret d'igualtat en matèria d'indumentària de les seves treballadores.
Segons el sindicat, aquests grans magatzems s'escuden en el seu reglament intern per exigir un determinat tipus d'imatge a les dependentes que no demana als homes. Una mostra d'això és que el reglament només especifica que els empleats s'han d'arreglar i tenir una imatge presentable, però a les dones se les obliga a maquillar-se i a portar mitges i un tipus determinat de sabates.
La UGT també denuncia que, tot i que El Corte Inglés compleix els requeriments del Conveni Col·lectiu de Grans Magatzems, ho fa de manera diferents per als treballadors i les treballadores. En el cas dels homes, l'empresa els paga una quantitat en metàl·lic com a compensació per no facilitar-los la roba de feina i els deixa llibertat per escollir la seva pròpia indumentària. A les dones, en canvi, en lloc de diners els dóna un únic uniforme i les obliga a anar vestides totes idèntiques.
La denúncia de la Federació de Treballadors de Comerç, Hosteleria, Turisme i Joc de la UGT de Catalunya arriba poc temps després que un jutjat de Barcelona hagi condemnat El Corte Inglés per haver aplicat la discriminació en el sistema de promoció professional per raó de gènere en alguns dels seus centres.